PONDER Open Call
by: Innovations Lab Kosovo / 23 September / 2016

PONDER is an informal education program aiming improvement of critical thinking skills especially with regard to information and messages that adolescents and youth receive from social and traditional media.

Apply for UPSHIFT: Social Impact Workshop
by: Innovations Lab Kosovo / 8 September / 2016

Është një punëtori tre-ditore e modelit dinamik që sjellë së bashku idetë, problemet, të rinjtë, dhe metoda të ndryshme edukative dhe inovative për të zgjedhë probleme të ndryshme shoqërore në komunitetin tuaj.