THIRRJE PËR APLIKIM
by: Innovations Lab Kosovo / 22 June / 2016

Keni ndonjë ide si t’i përmirësoni kushtet në komunitetin tuaj? Laboratori i Inovacioneve i UNICEF-it në Kosovë është duke lansuar thirrjen për aplikim që të merrni pjesë si lider i ri në programin tonë Nga të Rinjët për të Rinjët.

Si mund të motivojmë të rinjtë të bëhen agjentë të ndryshimit social?
by: Innovations Lab Kosovo / 21 June / 2016

UPSHIFT është aktiviteti themelor i programit i Laboratorit, Nga të Rinjtë për të Rinjtë (BYFY), që fuqizon të rinjtë të transformojnë idejat e tyre me ndikim social në projekte vepruese, duke i ofruar udhëheqësve të rinjë përvojën e dorës së parë për zhvillimin dhe implementimin e projekteve, programeve dhe sipërmarrjeve sociale.