Say No to Bullying
by: Innovations Lab Kosovo / 25 July / 2016

Problemet me të cilat po përballet shoqëria jonë janë sfiduese, por jemi pikërisht ne ata të cilët vendosim të qëndrojmë injorant apo t’i pranojmë sfidat dhe të punojmë në tejkalimin e këtyre problemeve.

Si e larguam frikën e të folurit në publik
by: Innovations Lab Kosovo / 4 July / 2016

Nga anketat që zhvilluam ne arritëm që të kemi statistika se sa është i shprehur ky problem tek nxënësit. Rezultatet ishin mjaft marramendëse, sepse mbi 80% e nxënësve e kishin këtë problem!