Podium: Zgjohu. Të ndëgjohet zëri!
by: Innovations Lab Kosovo / 1 December / 2017

Podium është një punëtori që i mëson adoleshentët e grupeve të ndryshme në Kosovë se si të avokojnë për nevojat dhe të drejtat në komunitetin e tyre.