Nuk ka ngjarje në këtë muaj! :(

Për të kërkuar ngjarjet e kaluara ose të ardhme, klikoni në muaj në kalendarin afër. :)

Dhjetor 2021
HMMEPSD
« Nën   Jan »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
animation

Rolling to innovation with BB8

This month's animation was chosen by Semra Dedinja. (c) Radio Gosha

Nëpërmjet projekteve të Laboratorit, vajzat dhe djemt, të rinj dhe adoleshentë, të moshës 14-25, kryesisht me prejardhje të margjinalizuar,                  janë fuqizuar për të udhëhequr projektimin, zhvillimin, dhe zbatimin e të rinjve të udhëhequr nga social                  të ndryshojë projektet duke përshtatur duart-on, të mësojnë, duke-bërë elemente që çojnë në produkte, shërbime                  ose fushatat e avokimit publik. Laboratori ofron të rinjve të udhëhequr Projekte fonde, udhëzim, dhe pajisje për                  kthejnë idetë e tyre të ndikimit social në realitet.


What Youth Say