UPSHIFT: Social Impact Workshop
by: Innovations Lab Kosovo / 16 January / 2020

UNICEF Innovations Lab Kosovo në partneritet me OJQ PEN organizon UPSHIFT: Social Impact Workshop, nga 21-23 Shkurt, 2020.

Lëviz me PODIUM
by: Innovations Lab Kosovo / 13 December / 2019

Podium, iniciativë e UNICEF Innovations Lab Kosovo në partneritet me OJQ PEN, është një punëtori që i mëson adoleshentët e grupeve të ndryshme në Kosovë se si të avokojnë për nevojat dhe të drejtat në komunitetin e tyre.

UPSHIFT: Social Impact Workshop
by: Lisar Morina / 21 August / 2019

UNICEF Innovations Lab Kosovo në partneritet me IPKO FOUNDATION është duke organizuar UPSHIFT: Social Impact Workshop, nga 27 – 29 Shtator 2019.