Lëviz me PODIUM
by: Innovations Lab Kosovo / 24 April / 2019

Podium është një punëtori që i mëson adoleshentët e grupeve të ndryshme në Kosovë se si të avokojnë për nevojat dhe të drejtat në komunitetin e tyre.

PONDER
by: Innovations Lab Kosovo / 17 April / 2019

Ponder: Critical media literacy workshop është punëtori që organizohet nga UNICEF Innovations Lab Kosovo, në partneritet me OJQ PEN, me qëllim të përmirësimit të aftësive të mendimit kritik, duke u përqëndruar në shkrim-leximin kritik medial.

UPSHIFT: Social Impact Workshop
by: Lisar Morina / 15 March / 2019

UNICEF Innovations Lab Kosovo në partneritet me IPKO FOUNDATION është duke organizuar UPSHIFT: Social Impact Workshop, nga 12 – 14 Prill 2019.