UPSHIFT: Social Impact Workshop
by: Lisar Morina / 21 August / 2019

UNICEF Innovations Lab Kosovo në partneritet me IPKO FOUNDATION është duke organizuar UPSHIFT: Social Impact Workshop, nga 27 – 29 Shtator 2019.

Lëviz me PODIUM
by: Innovations Lab Kosovo / 24 April / 2019

Podium është një punëtori që i mëson adoleshentët e grupeve të ndryshme në Kosovë se si të avokojnë për nevojat dhe të drejtat në komunitetin e tyre.