PODIUM: Our UNICEF Volunteer Initiative
by: Innovations Lab Kosovo / 16 October / 2018

Podium është një punëtori që i mëson adoleshentët e grupeve të ndryshme në Kosovë se si të avokojnë për nevojat dhe të drejtat në komunitetin e tyre.

Gara e kritikëve të rinj
by: Innovations Lab Kosovo / 5 June / 2018

Gara e kritikëve të rinj, është gara e parë e hapur për të gjithë të rinjtë nga e gjithë Kosova,të cilët synojnë fuqizimin përmes shkrim- leximit kritik medial.

Activate Talks, nëntor 2017
by: Innovations Lab Kosovo / 13 November / 2017

Activate është ngjarje vjetore e UNICEF Innovations Lab Kosovo, që mbahet me qëllim të promovimit të teknologjive inovative dhe të iniciativave të zhvilluara nga Lab-i, dhe të nxjerrë në pah punën e inovatorëve të rinj social të përfshirë në programet e Lab-it.

UPSHIFT
by: Innovations Lab Kosovo / 6 February / 2017

UNICEF Innovations Lab Kosovo në bashkëpunim me Ipko Foundation dhe Jakova Innovation Center (JIC) organizon UPSHIFT: Social Impact Workshop, prej 3-5 mars, 2017.