Activate Talks 2019
by: Innovations Lab Kosovo / 14 March / 2019

(English) Activate is UNICEF Kosovo’s annual event, held with the aim to promote the innovative initiatives developed by UNICEF and highlight the work of young social innovators involved in our programmes.

PODIUM: Our UNICEF Volunteer Initiative
by: Innovations Lab Kosovo / 16 October / 2018

Podium është një punëtori që i mëson adoleshentët e grupeve të ndryshme në Kosovë se si të avokojnë për nevojat dhe të drejtat në komunitetin e tyre.

Gara e kritikëve të rinj
by: Innovations Lab Kosovo / 5 June / 2018

Gara e kritikëve të rinj, është gara e parë e hapur për të gjithë të rinjtë nga e gjithë Kosova,të cilët synojnë fuqizimin përmes shkrim- leximit kritik medial.

UPSHIFT
by: Innovations Lab Kosovo / 6 February / 2017

UNICEF Innovations Lab Kosovo në bashkëpunim me Ipko Foundation dhe Jakova Innovation Center (JIC) organizon UPSHIFT: Social Impact Workshop, prej 3-5 mars, 2017.