Lëviz me PODIUM
by: Innovations Lab Kosovo / 24 April / 2019

Podium është një punëtori që i mëson adoleshentët e grupeve të ndryshme në Kosovë se si të avokojnë për nevojat dhe të drejtat në komunitetin e tyre.

Gara e kritikëve të rinj
by: Innovations Lab Kosovo / 17 April / 2019

Ponder: Critical media literacy workshop është punëtori që organizohet nga UNICEF Innovations Lab Kosovo, në partneritet me OJQ PEN, me qëllim të përmirësimit të aftësive të mendimit kritik, duke u përqëndruar në shkrim-leximin kritik medial.

PONDER
by: Innovations Lab Kosovo / 17 April / 2019

Ponder: Critical media literacy workshop është punëtori që organizohet nga UNICEF Innovations Lab Kosovo, në partneritet me OJQ PEN, me qëllim të përmirësimit të aftësive të mendimit kritik, duke u përqëndruar në shkrim-leximin kritik medial.

Activate Talks 2019
by: Innovations Lab Kosovo / 27 March / 2019

(English) Activate is UNICEF Kosovo’s annual event, held with the aim to promote the innovative initiatives developed by UNICEF and highlight the work of young social innovators involved in our programmes.