Activate Talks, nëntor 2017
by: Innovations Lab Kosovo / 13 November / 2017

Activate është ngjarje vjetore e UNICEF Innovations Lab Kosovo, që mbahet me qëllim të promovimit të teknologjive inovative dhe të iniciativave të zhvilluara nga Lab-i, dhe të nxjerrë në pah punën e inovatorëve të rinj social të përfshirë në programet e Lab-it.

(English) Staff Spotlight: Jeton Ahmetaj
by: Innovations Lab Kosovo / 27 February / 2017

(English) Jeton Ahmetaj: “Working for the Lab is extremely rewarding, I am surrounded by top professionals in the computer science field and I get to work on solutions that help children.”