UPSHIFT: Social Impact Workshop
by: Lisar Morina / 21 August / 2019

UNICEF Innovations Lab Kosovo në partneritet me IPKO FOUNDATION është duke organizuar UPSHIFT: Social Impact Workshop, nga 27 – 29 Shtator 2019.