PONDER Thirrje për aplikim
by: Innovations Lab Kosovo / 23 September / 2016

PONDER është program jo-formal i edukimit që ka për qëllim përmirësimin e aftësive të mendimit kritik posaqërisht kur kemi të bëjmë me informatat dhe mesazhet që adoleshentët dhe të rinjët marrin nga mediat sociale dhe ato tradicionale.

THIRRJE PËR APLIKIM
by: Innovations Lab Kosovo / 22 June / 2016

Keni ndonjë ide si t’i përmirësoni kushtet në komunitetin tuaj? Laboratori i Inovacioneve i UNICEF-it në Kosovë është duke lansuar thirrjen për aplikim që të merrni pjesë si lider i ri në programin tonë Nga të Rinjët për të Rinjët.