Lëviz me PODIUM
by: Innovations Lab Kosovo / 13 December / 2019

Podium, iniciativë e UNICEF Innovations Lab Kosovo në partneritet me OJQ PEN, është një punëtori që i mëson adoleshentët e grupeve të ndryshme në Kosovë se si të avokojnë për nevojat dhe të drejtat në komunitetin e tyre.

Lëviz me PODIUM
by: Innovations Lab Kosovo / 17 October / 2016

Podium është një punëtori që i mëson adoleshentët e grupeve të ndryshme në Kosovë* se si të avokojnë për nevojat dhe të drejtat në komunitetin e tyre.