PODIUM: Avokim për Ndryshim
by: Innovations Lab Kosovo / 15 March / 2018

UNICEF Innovations Lab Kosovo organizon punëtorinë e rradhës PODIUM: punëtoria për avokim ndaj ndryshimeve shoqërore.

Lëviz me PODIUM
by: Innovations Lab Kosovo / 17 October / 2016

Podium është një punëtori që i mëson adoleshentët e grupeve të ndryshme në Kosovë* se si të avokojnë për nevojat dhe të drejtat në komunitetin e tyre.