Ponder: Critical Media Literacy Workshop
by: Innovations Lab Kosovo / 20 August / 2019

Ponder: Critical media literacy workshop është punëtori që organizohet nga UNICEF Innovations Lab Kosovo, në partneritet me OJQ PEN, me qëllim të përmirësimit të aftësive të mendimit kritik, duke u përqëndruar në shkrim-leximin kritik medial.

PONDER
by: Innovations Lab Kosovo / 17 April / 2019

Ponder: Critical media literacy workshop është punëtori që organizohet nga UNICEF Innovations Lab Kosovo, në partneritet me OJQ PEN, me qëllim të përmirësimit të aftësive të mendimit kritik, duke u përqëndruar në shkrim-leximin kritik medial.

Ponder
by: Innovations Lab Kosovo / 10 February / 2017

Ponder: Critical media literacy workshop është punëtori që organizohet nga UNICEF Innovations Lab Kosovo, në partneritet me OJQ PEN dhe Misionin e OSBE-së në Kosovë, me qëllim të përmirësimit të aftësive të mendimit kritik, duke u përqëndruar në shkrim-leximin kritik medial.