Gara e kritikëve të rinj
by: Innovations Lab Kosovo / 5 June / 2018

Gara e kritikëve të rinj, është gara e parë e hapur për të gjithë të rinjtë nga e gjithë Kosova,të cilët synojnë fuqizimin përmes shkrim- leximit kritik medial.

PONDER
by: Innovations Lab Kosovo / 11 April / 2018

Ponder: Critical media literacy workshop është punëtori që organizohet nga UNICEF Innovations Lab Kosovo, në partneritet me OJQ PEN dhe misionin e OSBE-se në Kosovë, me qëllim të përmirësimit të aftësive të mendimit kritik, duke u përqëndruar në shkrim-leximin kritik medial.

Ponder
by: Innovations Lab Kosovo / 10 February / 2017

Ponder: Critical media literacy workshop është punëtori që organizohet nga UNICEF Innovations Lab Kosovo, në partneritet me OJQ PEN dhe Misionin e OSBE-së në Kosovë, me qëllim të përmirësimit të aftësive të mendimit kritik, duke u përqëndruar në shkrim-leximin kritik medial.