Lëviz me PODIUM
by: Innovations Lab Kosovo / 17 October / 2016

Podium është një punëtori që i mëson adoleshentët e grupeve të ndryshme në Kosovë* se si të avokojnë për nevojat dhe të drejtat në komunitetin e tyre.

(English) YEP: Turning off the mute button
by: Innovations Lab Kosovo / 13 April / 2016

(English) In was a cool day in November and the girls from the high-school in the village of Orllan had gathered in a classroom, sitting in their benches in deep silence, almost mute.