PODIUM: Avokim për Ndryshim
by: Innovations Lab Kosovo / 8 September / 2017

Podium është një punëtori që i mëson adoleshentët e grupeve të ndryshme në Kosovë se si të avokojnë për nevojat dhe të drejtat në komunitetin e tyre.