UPSHIFT: Social Impact Workshop
by: Innovations Lab Kosovo / 16 January / 2020

UNICEF Innovations Lab Kosovo në partneritet me OJQ PEN organizon UPSHIFT: Social Impact Workshop, nga 21-23 Shkurt, 2020.

UPSHIFT
by: Innovations Lab Kosovo / 6 February / 2017

UNICEF Innovations Lab Kosovo në bashkëpunim me Ipko Foundation dhe Jakova Innovation Center (JIC) organizon UPSHIFT: Social Impact Workshop, prej 3-5 mars, 2017.

UPSHIFT
by: Innovations Lab Kosovo / 12 January / 2017

UNICEF Innovations Lab Kosovo organizon UPSHIFT: Social Impact Workshop, prej 3-5 shkurt, 2017.

Apply for UPSHIFT: Social Impact Workshop
by: Innovations Lab Kosovo / 8 September / 2016

Është një punëtori tre-ditore e modelit dinamik që sjellë së bashku idetë, problemet, të rinjtë, dhe metoda të ndryshme edukative dhe inovative për të zgjedhë probleme të ndryshme shoqërore në komunitetin tuaj.