Say No to Bullying
by: Innovations Lab Kosovo / 25 July / 2016

Problemet me të cilat po përballet shoqëria jonë janë sfiduese, por jemi pikërisht ne ata të cilët vendosim të qëndrojmë injorant apo t’i pranojmë sfidat dhe të punojmë në tejkalimin e këtyre problemeve.