28

E diel / Janar


Podium: Zgjohu. Të ndëgjohet zëri!

Podium: Zgjohu. Të ndëgjohet zëri! Podium është një punëtori që i mëson adoleshentët e grupeve të ndryshme në Kosovë se si të avokojnë për nevojat dhe të drejtat në komunitetin e tyre. Podium u jep adoleshentëve aftësi për vlerësimin e nevojave në komunitet, si t’a bëjnë dhe menaxhojnë një kampanjë, si të lobojnë me vendim-marrësit […]

READ MORE