13

E premte / Prill


PODIUM: Avokim për Ndryshim

Lëviz me PODIUM UNICEF Innovations Lab Kosovo organizon punëtorinë e rradhës PODIUM: punëtoria për avokim ndaj ndryshimeve shoqërore. Gjatë përvojës me Podium do të mësoni se si të avokoni dhe të rrisni vetëdijesim për çështjet që janë të rëndësishme për ju dhe komunitetin tuaj. Do të mësoni të bashkëpunoni me bartësit e detyrave apo vendim-marrësit […]

READ MORE