Podium: Zgjohu. Të ndëgjohet zëri!

Podium është një punëtori që i mëson adoleshentët e grupeve të ndryshme në Kosovë se si të avokojnë për nevojat dhe të drejtat në komunitetin e tyre. Podium u jep adoleshentëve aftësi për vlerësimin e nevojave në komunitet, si t’a bëjnë dhe menaxhojnë një kampanjë, si të lobojnë me vendim-marrësit dhe si t’i bëjnë të njohura çështjet e komunitetit të tyre përmes përdorimit të mediave.

Ky edicion i PODIUM-it do të fokusohet në promovimin e Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm në Kosovë.

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZhQ), ndryshe të njohur si Objektivat Globale, paraqesin thirrjen universale për veprim për të luftuar varfërinë, për të mbrojtur planetin dhe për t’u siguruar që të gjithë njerëzit jetojnë në paqe dhe prosperitet.

Ky edicion i PODIUM është në bashkëpunim me Play International dhe është i hapur për komunat: Skenderaj, Vushtrri dhe Mitrovicë.

Dëshironi që të:

  • Merrni mbështetje dhe të zhvilloni aftësitë e avokimit për zgjidhjen e sfidave të komunitetit tuaj?
  • Krijoni raporte të mira me vendim-marrësit e komunës suaj?
  • Mësoni si të implementoni kampanjën tuaj?
  • Bëhuni pjesë e një rrjeti të fuqishëm të avokuesve të rinj në mbarë Kosovën?
  • Mësohuni si të menaxhoni buxhetin prej 500 EUR si mbështetje për të realizuar këtë kampanjë?

Atëhere bëhu pjesë e PODIUM:

  • Formoni një grup të 5 antarëve, ku secili është i moshës 14 deri 24 vjeç dhe;
  • Na tregoni se cila mendoni se është sfida, brenga apo problemi më i madh në komunitetin tuaj

Të gjitha shpenzimet gjatë tri ditëve të punëtorisë janë të mbuluara.

Si të aplikoni?

Kompletoni formën e aplikimit këtu: PODIUM – FORMA E APLIKIMIT

Thirrni në +386 (0) 49 728 555 dhe ne ju ndihmojmë në proces të aplikimit;
Përmes e-mail-it: podium@kosovoinnovations.org për më shumë detaje dhe udhëzime rreth aplikimit.

 

Afati i fundit për aplikim është e Diele, 14 Janar 2018.