UNICEF Innovations Lab Kosovo organizon UPSHIFT: Social Impact Workshop, prej 15 – 17 dhjetor 2017.

  • Mësoni si të zhvilloni, planifikoni, dhe implementoni idetë tuaja;
  • Ngritni aftësitë për të zgjidhur sfidat shoqërore në komunitetin tuaj;
  • Fitoni grant deri në 2,000 EUR për të realizuar idenë tuaj.

 

Të drejtë aplikimi kanë:

  • Të rinjtë e Kosovës;
  • Të rinjtë e moshës 15 – 24 vjeç;
  • Të rinjtë që trajtojnë temën “Teknologjia për zhvillim”

Të gjitha shpenzimet përgjatë kësaj punëtorie janë të mbuluara nga UNICEF Innovations Lab Kosovo.

Si të aplikoni:

Koha për aplikim ka kaluar!

Për ndihmë gjatë procesit të aplikimit, ju lutem na kontaktoni në email: upshift@kosovoinnovations.org ose na telefononi në: +386 (0) 49 728 555.

Afati i fundit për aplikim është e Mërkure, 06 dhjetor 2017.