UNICEF dhe UNDP, në partneritet me OJQ PEN, organizon Generation Unlimited Youth Challenge, prej 29 Nëntor – 1 Dhjetor, 2019.

Ju do të:

  • Zgjidhni sfida sociale që përmirësojnë komunitetin ku jetoni;
  • Mësoni si të zhvilloni dhe realizoni idetë tuaja në projekte praktike;
  • Fitoni grant, hapësirë dhe mentorim për të implementuar projektin tuaj;
  • Bëhuni pjesë e Garës Globale për të fituar fonde shtesë dhe mentorim që të zhvilloni tutje idenë/projektin tuaj në nivel botëror.

Të drejtë aplikimi kanë:

  • Të rinjtë e moshës 14 – 24 vjeç, nga gjithë territori i Kosovës;
  • Ekipet që ofrojnë zgjidhje për një (1) nga sfidat më poshtë:
    1. Si mund të përmirësojmë qasjen në edukimin gjithpërfshirës dhe të rrisim mundësitë e mësimit te fëmijët me aftësi të kufizuara, përmes metodave alternative dhe kreative?
    2. Si mund të krijojmë një lidhje më të mirë në mes të mundësive për punësim dhe të rinjëve, duke përmirësuar aftësitë e tyre, dhe duke rritur angazhimin e sektorit privat? 

*Të gjitha shpenzimet përgjatë kësaj punëtorie janë të mbuluara nga organizatorët.

 

Si të aplikoni

Klikoni në linkun në vazhdim, dhe plotësoni formën e aplikimit 

FORMA E APLIKIMIT

Për ndihmë pyetje apo ndihmë, ju lutem na kontaktoni në: genu@kosovoinnovations.org ose në: +383 (0) 49 728 555

Afati i fundit për aplikim (e mërkure), 20 Nëntor, 2019.