UNICEF Innovations Lab Kosovo organizon Generation Unlimited Youth Challenge, prej 16 – 18 nëntor, 2018.

Ju do të:

  • Zgjidhni sfida sociale që përmirësojnë komunitetin ku jetoni;
  • Mësoni si të zhvilloni dhe realizoni idetë tuaja në projekte praktike;
  • Fitoni grant, hapësirë dhe mentorim për të implementuar projektin tuaj;
  • Bëheni pjesë e Garës Globale për të fituar fonde shtesë dhe mentorim që të zhvilloni tutje idenë/projektin tuaj në nivel botëror.

Të drejtë aplikimi kanë:

  • Të rinjtë e moshës 14 – 24 vjeç, nga gjithë territori i Kosovës;
  • Ekipet që ofrojnë zgjidhje për një (1) nga sfidat më poshtë:
    1. Si mund të plotësojmë edukimin formal dhe/ose të ofrojmë alternativa që sigurojnë mësimin praktik?
    2. Si mund të rrisim mundësitë e punësimit për të rinjtë e diskriminuar të cilët kanë qasje të kufizuar në tregun e punës, për shkak të mungesës së shkathësive profesionale?

*Të gjitha shpenzimet përgjatë kësaj punëtorie janë të mbuluara nga UNICEF Innovations Lab Kosovo.

Si të aplikoni:

Afati kohor për aplikim ka kaluar!

Krijoni një ekip prej 3 – 5 anëtarë dhe kompletoni Formën e Aplikimit këtu: www.kosovoinnovations.org/generation-unlimited-youth-challenge

Për ndihmë pyetje apo ndihmë, ju lutem na kontaktoni në: genu@kosovoinnovations.org ose në: +386 (0) 49 728 555

Afati i fundit për aplikim (e martë), 06 nëntor, 2018.