PONDER
by: Innovations Lab Kosovo / 11 / 04 / 2018

Ponder: Critical media literacy workshop është punëtori që organizohet nga UNICEF Innovations Lab Kosovo, në partneritet me OJQ PEN dhe misionin e OSBE-se në Kosovë, me qëllim të përmirësimit të aftësive të mendimit kritik, duke u përqëndruar në shkrim-leximin kritik medial.

(English) More than just a partnership
by: Lisar Morina / 28 / 03 / 2018

(English) The collaboration between ADA and UNICEF Kosovo that started back in 2012 has been critical in addressing the needs of Kosovar youth and adolescents. Throughout the years, the joint effort of the two has brought about new ways of investing in young people.

UPSHIFT
by: Innovations Lab Kosovo / 15 / 03 / 2018

UNICEF Innovations Lab Kosovo dhe Forumi për Iniciativa Qytetare (FIQ) organizojnë garën “Ide Biznesi të Gjelbërta dhe Inovative” përmes Punëtorisë UPSHIFT: Punëtori me Ndikim Social, që do të mbahet më 20 – 22 Prill 2018

PODIUM: Avokim për Ndryshim
by: Innovations Lab Kosovo / 15 / 03 / 2018

UNICEF Innovations Lab Kosovo organizon punëtorinë e rradhës PODIUM: punëtoria për avokim ndaj ndryshimeve shoqërore.