Gara e kritikëve të rinj
by: Innovations Lab Kosovo / 05 / 06 / 2018

Gara e kritikëve të rinj, është gara e parë e hapur për të gjithë të rinjtë nga e gjithë Kosova,të cilët synojnë fuqizimin përmes shkrim- leximit kritik medial.