UPSHIFT: Social Impact Workshop
by: Lisar Morina / 21 / 08 / 2019

UNICEF Innovations Lab Kosovo në partneritet me IPKO FOUNDATION është duke organizuar UPSHIFT: Social Impact Workshop, nga 27 – 29 Shtator 2019.

Ponder: Critical Media Literacy Workshop
by: Innovations Lab Kosovo / 20 / 08 / 2019

Ponder: Critical media literacy workshop është punëtori që organizohet nga UNICEF Innovations Lab Kosovo, në partneritet me OJQ PEN, me qëllim të përmirësimit të aftësive të mendimit kritik, duke u përqëndruar në shkrim-leximin kritik medial.