KoVo: Volunteers Management Workshop
by: Innovations Lab Kosovo / 14 / 11 / 2017

KoVo: Volunteers Management Workshop, është punëtori që organizohet nga UNICEF Innovations Lab Kosovo, me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të Organizatave Civile dhe/apo Institucioneve Publike mbi menaxhimin e vullnetarëve.

Activate Talks, nëntor 2017
by: Innovations Lab Kosovo / 13 / 11 / 2017

Activate është ngjarje vjetore e UNICEF Innovations Lab Kosovo, që mbahet me qëllim të promovimit të teknologjive inovative dhe të iniciativave të zhvilluara nga Lab-i, dhe të nxjerrë në pah punën e inovatorëve të rinj social të përfshirë në programet e Lab-it.

UPSHIFT
by: Innovations Lab Kosovo / 10 / 11 / 2017

UNICEF Innovations Lab Kosovo organizon UPSHIFT: Social Impact Workshop, prej 15 – 17 dhjetor 2017.

PONDER – WIKI ACADEMY Workshop
by: Innovations Lab Kosovo / 29 / 09 / 2017

Ponder: Critical media literacy workshop është punëtori që organizohet nga UNICEF Innovations Lab Kosovo, në partneritet me OJQ PEN dhe Misionin e OSBE-së në Kosovë, me qëllim të përmirësimit të aftësive të mendimit kritik, duke u përqëndruar në shkrim-leximin kritik medial. Ky edicion i veçantë i PONDER, organizohet në bashkëpunim me Wiki Academy, projekt i IPKO Foundation, që ka për qëllim përfshirjen direkte të të rinjëve në procesin e krijimit të artikujve në Wikipedia.

Vacancies
by: Innovations Lab Kosovo / 13 / 09 / 2017

Men and women are equally encouraged to apply for these positions.