UPSHIFT: Social Impact Workshop
by: Innovations Lab Kosovo / 16 / 01 / 2020

UNICEF Innovations Lab Kosovo në partneritet me OJQ PEN organizon UPSHIFT: Social Impact Workshop, nga 21-23 Shkurt, 2020.

Lëviz me PODIUM
by: Innovations Lab Kosovo / 13 / 12 / 2019

Podium, iniciativë e UNICEF Innovations Lab Kosovo në partneritet me OJQ PEN, është një punëtori që i mëson adoleshentët e grupeve të ndryshme në Kosovë se si të avokojnë për nevojat dhe të drejtat në komunitetin e tyre.

UPSHIFT: Social Impact Workshop
by: Lisar Morina / 21 / 08 / 2019

UNICEF Innovations Lab Kosovo në partneritet me IPKO FOUNDATION është duke organizuar UPSHIFT: Social Impact Workshop, nga 27 – 29 Shtator 2019.

Ponder: Critical Media Literacy Workshop
by: Innovations Lab Kosovo / 20 / 08 / 2019

Ponder: Critical media literacy workshop është punëtori që organizohet nga UNICEF Innovations Lab Kosovo, në partneritet me OJQ PEN, me qëllim të përmirësimit të aftësive të mendimit kritik, duke u përqëndruar në shkrim-leximin kritik medial.