Gara e kritikëve të rinjë
by: Innovations Lab Kosovo / 05 / 06 / 2018

Gara e kritikëve të rinjë, është gara e parë e hapur për të gjithë të rinjtë nga e gjithë Kosova,të cilët synojnë fuqizimin përmes shkrim- leximit kritik medial.

KoVo: Volunteers Management Workshop
by: Innovations Lab Kosovo / 14 / 05 / 2018

KoVo: Volunteers Management Workshop, është punëtori që organizohet nga UNICEF Innovations Lab Kosovo, me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të Organizatave Civile dhe/apo Institucioneve Publike mbi menaxhimin e vullnetarëve.