Lëviz me PODIUM

UNICEF Innovations Lab Kosovo organizon punëtorinë e rradhës PODIUM: punëtoria për avokim ndaj ndryshimeve shoqërore.

Gjatë përvojës me Podium do të mësoni se si të avokoni dhe të rrisni vetëdijesim për çështjet që janë të rëndësishme për ju dhe komunitetin tuaj. Do të mësoni të bashkëpunoni me bartësit e detyrave apo vendim-marrësit për të futur këto çështje në agjendat e tyre.

Podium: Punëtoria PODIUM mëson adoleshentët dhe rininë të grupeve të ndryshme në Kosovë se si të luftojnë për nevojat dhe të drejtat e komuniteteve të tyre. Është një iniciativë e krijuar për të përmirësuar qëndrueshmërinë e adoleshentëve dhe rinisë duke zhvilluar njohuritë për të drejtat e tyre dhe duke përmirësuar vetëdijesimin mbi fuqinë e ndryshimit social dhe avokimit.

Dëshironi që të:

  • Merrni mbështetje dhe të zhvilloni aftësitë e avokimit për zgjidhjen e sfidave të komunitetit tuaj?
  • Krijoni raporte të mira me vendim-marrësit e komunës suaj?
  • Mësoni si të implementoni kampanjën tuaj?
  • Bëhuni pjesë e një rrjeti të fuqishëm të avokuesve të rinj në mbarë Kosovën?
  • Mësohuni si të menaxhoni buxhetin prej 500,00 EUR si mbështetje për të realizuar këtë kampanjë?

Atëhere bëhu pjesë e PODIUM:

  • Formoni një grup të 5 antarëve, ku secili është i moshës 14 deri 24 vjeç dhe;
  • Na tregoni se cila mendoni se është sfida, brenga apo problemi më i madh në komunitetin tuaj

Të gjitha shpenzimet gjatë tri ditëve të punëtorisë (13, 14, dhe 15 Prill) mbulohen nga Innovations Lab Kosovo.

Si të aplikoni?

Koha për aplikim ka kaluar!

Afati i fundit për aplikim është e Enjte, 5 Prill 2018.