Podium është një punëtori që i mëson adoleshentët e grupeve të ndryshme në Kosovë se si të avokojnë për nevojat dhe të drejtat në komunitetin e tyre. Podium u jep adoleshentëve aftësi për vlerësimin e nevojave në komunitet, si t’a bëjnë dhe menaxhojnë një kampanjë, si të lobojnë me vendim-marrësit dhe si t’i bëjnë të njohura çështjet e komunitetit të tyre përmes përdorimit të mediave.

Ky edicion i Podium, do të mobilizoj vullnetarë të rinjë për të ju bashkuar UNICEF-it në avokimin për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Së bashku ne do të punojmë për ti arritur nevojat bazike të fëmijëve dhe për të zgjeruar mundësitë në mënyrë që ata të arrijnë potencialin e plotë të tyre.

Iniciativa Our Volunteer e UNICEF, ka për qëllim të angazhoj vullnetarët, organizatat e sektorit privat, personat e famshëm dhe universitetet, për të mbështetur dhe dhuruar për misionin e UNICEF në Kosovë, përmes punës vullnetare, donacioneve financiare apo donacioneve me mjete të gatshme.

Edicioni i Podium me iniciativën Our Volunteer të UNICEF do të fokusohet në Ngacmimin dhe mënyrat si të adresohet kjo çështje te vendimmarrësit.

Dëshironi që të:

  • Merrni mbështetje dhe të zhvilloni aftësitë e avokimit për zgjidhjen e sfidave të komunitetit tuaj?
  • Krijoni raporte të mira me vendim-marrësit e komunës suaj?
  • Mësoni si të implementoni kampanjën tuaj?
  • Bëhuni pjesë e një rrjeti të fuqishëm të avokuesve të rinj në mbarë Kosovën?
  • Mësohuni si të menaxhoni buxhetin prej 1,000 EUR si mbështetje për të realizuar këtë kampanjë?

Atëhere bëhu pjesë e PODIUM:

  • Formoni një grup të 5 antarëve, ku secili është i moshës 14 deri 24 vjeç dhe;
  • Na tregoni se cila mendoni se është sfida, brenga apo problemi më i madh në komunitetin tuaj sa i përket temës se ngacmimeve

Të gjitha shpenzimet gjatë tri ditëve të punëtorisë (30 Nëntor – 2 Dhjetor) mbulohen nga Innovations Lab Kosovo

SI TE APLIKONI?

www.kosovoinnovations.org/PODIUM

Afati kohor për aplikim ka kaluar!

Telefononi në: +383 (0) 49 728 555 dhe ne ju ndihmojmë në procesin e aplikimit;

Email: podium@kosovoinnovations.org për udhëzime.

 

Afati i fundit për aplikim është 15.11.2018.