Podium: Advocacy for Change është punëtori që organizohet nga UNICEF Innovations Lab Kosovo, në partneritet me OJQ PEN, dhe Misionin e OSBE-së në Kosovë.

Dëshironi që të:

  • Merrni mbështetje dhe të zhvilloni aftësitë e avokimit për zgjidhjen e sfidave të komunitetit tuaj?
  • Krijoni raporte të mira me vendim-marrësit e komunës suaj?
  • Mësoni si të implementoni kampanjën tuaj?
  • Bëheni pjesë e një rrjeti të fuqishëm të avokuesve të rinj në mbarë Kosovën?
  • Mësohuni si të menaxhoni buxhetin prej 500,00 EUR si mbështetje për të realizuar këtë kampanjë?

Atëhere bëhu pjesë e PODIUM:

  • Formoni një grup të 5 antarëve, ku secili është i moshës 15 deri 24 vjeç dhe;
  • Të gjithë anëtarët e grupit duhet të jenë shtetas të Kosovës, të komunave Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq, Podujevë, Drenas, Novobërdë, Graqanicë dhe Mitrovicë;
  • Na tregoni se cila mendoni se është sfida, brenga apo problemi më i madh në komunitetin tuaj.

Të gjitha shpenzimet gjatë tri ditëve të punëtorisë mbulohen nga organizatorët ☺!

Si të aplikoni?

Kompletoni formën e aplikimit këtu: PODIUM – FORMA PER APLIKIM;

Thirrni në +386 (0) 49 728 555 dhe ne ju ndihmojmë në proces të aplikimit; Përmes e-mail-it: podium@kosovoinnovations.org për më shumë detaje dhe udhëzime rreth aplikimit.

Punëtoria do të mbahet nga data 31 Janar – 2 Shkurt, 2020.

Afati i fundit për aplikim është e Marte, 21 Janar, 2020.