Unicef Innovation Lab Kosovo organizon garën e parë të kritikëve të rinj!

Gara e kritikëve të rinj, është gara e parë e hapur për të gjithë të rinjtë nga e gjithë Kosova, të cilët synojnë fuqizimin përmes shkrim- leximit kritik medial. Nëse ndonjëherë keni shkruar apo keni dëshirë të shkruani artikuj, krijoni video apo fotografi bazuar në dëshirën dhe nevojën për të sfiduar stigmatizimet shoqërore, gara e kritikëve të rinj është rruga që duhet të ndiqni.

Duke aplikuar ju:

 • Sfidoni kreativitetin tuaj
 • Zgjeroni përvojën dhe zhvilloni aftësitë tuaja
 • Krijoni lidhje me kritikët tjerë të rinj të cilët ndajne të njëjtat interesa dhe pasione
 • Bëheni pjesë e Rrjetit të kritikëve të rinj
 • Dhe se fundi, hyni në garën për të fituar njërin nga tri cmimet për artikullin/videon/fotografinë më të mirë

Kriteret për aplikim:

 • Të jeni shtetas i Kosovës
 • Mosha 14 – 21 vjec
 • Të jeni në gjendje të shkruani duke ju përmbajtur rregullave gramatikore (në cilindo dialekt që do të përdorni)
 • Të përdorni cilëndo nga gjuhët zyrëtare të Kosovës gjatë shkrimit të artikullit apo pjesës që do ta krijoni
 • Nëse dëshironi të aplikoni me video, ajo nuk duhet të jetë më e gjatë se 5 minuta
 • Nëse dëshironi të aplikoni me artikull, shkrimi juaj nuk duhet të kalojë numrin e përcaktuar të fjalëve (300 min – 2500 max) varësisht nga lloji I artikullit që vendosni të shkruani.
 • Rekomandohet që përmbajtja e videos dhe e fotografisë të tentoj të sfidoj stigmatizimin, paragjykimet apo stereotipet e ndryshme të cilat gjenden në shoqëri.

Artikulli mund të jetë:

Investigues – Shkrimi investigues bazohet në analizën kritike të asaj që “mungon” në informacionin e një teme e cila hyn në interest tuaja. Gjeni një temë të rëndësishme për ju, mbani qasje kritike, merreni iniciativën, kryeni hulumtimin tuaj dhe analizimin e tij dhe rezultoni në një shkrim të vecantë.

Analitik – Shkrimi analitik ka të bëj me analizimin, shqyrtimin dhe interpretimin e një cështje (pjese, artikulli, libri). Duhet të ketë një prezentim të argumenteve, analizim të tekstit, reagimin (përgjigjën) tuaj personale dhe një konkludim tuajin.

Informues – Një artikull informues duhet të ofroj informacion për një temë, në të njejtën kohë duke e ngritur vetëdijen për atë cështje. Ky artikull nuk ka të bëj me dhënjen e mendimit apo të bindurit e dikujt për të ndryshuar qëndrimet apo besimet e tij/saj, por më shumë është një formë edukative e dhënjes së informacionit. Artikulli informues duhet të ketë një prezentim të temës, krijim të një skice përmbajtësore me faktet kryesore, dhe përfundimin apo përmbledhjen e tekstit.

Afati per aplikim ka kaluar.