Ponder: Critical media literacy workshop është punëtori që organizohet nga UNICEF Innovations Lab Kosovo, në partneritet me OJQ PEN, me qëllim të përmirësimit të aftësive të mendimit kritik, duke u përqëndruar në shkrim-leximin kritik medial.

Përmes kësaj punëtorie ju përfitoni:

 • Zhvillim të aftësive të shkrimit dhe leximit;
 • Aftësi për të menduar në mënyrë më kritike;
 • Aftësi për të kuptuar dhe sfiduar informatat subjektive;
 • Zhvillim të çasjes kritike ndaj informacioneve të cilat merren në përditshmëri në rrjetet sociale dhe mediet tjera;
 • Rrjetëzim me kritikë të rinj;
 • Mundësi për internship/punë praktike afat-shkurtër në institucione mediale (Portale, gazeta, televizione apo radio);
 • Pranimi i mentorimit dhe mbikëqyrjes së vazhdueshme;
 • Çertifikim.

KUSH MUND TË APLIKOJ:

 • Të rinjtë dhe adoleshentët e moshave 14 – 21, shtetas të Kosovës;
 • Shtetas të Kosovës, të komunave Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq, Podujevë, Drenas, Novobërdë, Graqanicë and Lipjan;
 • Të rinjtë dhe adoleshentët të cilët janë të interesuar të përmirësojnë aftësitë e të menduarit kritik;
 • Të rinjtë dhe adoleshentët të cilët janë të interesuar të shkruajnë dhe lexojnë.

Si të aplikoni:

 • Mund të aplikoni individualisht apo si grup i dy apo tre anëtarëve;
 • Kur të plotësoni aplikacionin, shënoni informatat e kërkuara për secilin anëtarë të ekipit;
 • Shkruani dy ese në bazë të përshkrimit të ofruar në formën e aplikimit më poshtë.

Plotësoni formularin e aplikimit këtu: PONDER – FORMA PER APLIKIM;

Punëtoria do të mbahet prej 11-13 Tetor, 2019.
Afati i fundit për aplikim është e Diel, 29 Shtator 2019.