UNICEF Innovations Lab në bashkëpunim me Innovation Centre Kosovo organizon  StartUP: Punëtori për Ndërmarrje Sociale, prej 20-22 shtator, 2019.

StartUP – Punëtoria për Ndërmarrje Sociale, ka për qëllim të zhvilloj kulturë të Ndërmarrësisë dhe të krijoj mundësi Punësimi për adoleshentët dhe të rinjët në Kosovë. Aktiviteti përmban mësim alternativ, poashtu mbështetje financiare për krijimin e Ndërmarrjeve Sociale.

  • Mësoni më shumë mbi Ndërmarrjet Sociale;
  • Zhvilloni produkte/shërbime që përmirësojnë jetën e komunitetit;
  • Bëhuni pjesë e rrjetit të Ndërmarrjeve Sociale;
  • Fitoni grant deri në 5,000 EUR dhe ktheni idetë tuaja në realitet;
  • Fitoni mundësi për inkubim dhe mentorim të vazhdueshëm nga Innovation Centre Kosovo.

Të drejtë aplikimi kanë:

  • Të rinjtë e Kosovës të grupmoshës 14– 24 vjeç;
  • Të rinjtë që kanë ide për të zhvilluar një produkt/shërbim;

** Bizneset/ndërmarrjet që funksionojnë më pak se 6 muaj, poashtu inkurajohen të aplikojnë.

Të gjitha shpenzimet përgjatë kësaj Punëtorie janë të mbuluara nga Innovation Centre Kosovo.

 

Si të aplikoni:

Krijoni një ekip prej 3-5 anëtarëve dhe kompletoni Formën e Aplikimit këtu: Apply Now

Për të ju ndihmuar gjatë procesit të Aplikimit, ju lutem na kontaktoni në email:  zana@ickosovo.com ose në: +383 (0) 38 771 185 Ext. 104 (Orari i punës: e Hënë – e Premte; 8:30-16:30)

Afati i fundit për Aplikim është të Enjtën, me datë 12 shtator 2019,  në orën 23:59.