UNICEF Innovations Lab Kosovo në bashkëpunim me PEN organizon UPSHIFT: Social Impact Workshop, prej 18-20 tetor, 2019.

  • Zhvilloni aftësitë dhe përvojën tuaj profesionale
  • Zgjidhni sfidat shoqërore dhe kontribuoni në komunitetin tuaj
  • Mësohuni si t’i zhvilloni, planifikoni, dhe implementoni idetë tuaja
  • Shoqërohuni me të rinj tjerë të cilët kanë interesa dhe pasion të përbashkët për të mirën e shoqërisë
  • Fitoni deri në 1,000 EUR si mbështetje për t’a realizuar idenë tuaj.

Të drejtë aplikimi kanë:

  • Të rinjtë nga komuna e Prishtinës, Fushë Kosovës, Obiliqit, Podujevës, Drenasit, Novobërdës, Graçanicës dhe Lipjanit;
  • Të rinjtë nga 15 – 24 vjeç;

Të gjitha shpenzimet gjatë tri ditëve të punëtorisë mbulohen nga PEN/UNICEF Innovations Lab Kosovo.

Si të aplikoni:

Krijoni një ekip prej 5 anëtarësh dhe kompletoni formën e aplikimit këtu: FORMA E APLIKIMIT

Për të ju ndihmuar gjatë procesit të aplikimit, ju lutem na kontaktoni në email: upshift@kosovoinnovations.org ose na telefononi në: +387 (0) 49 728 555.

Afati i fundit për aplikim është e Merkure, 9 tetor, 2019.