UNICEF Innovations Lab Kosovo organizon UPSHIFT: Social Impact Workshop, prej 18 – 20 maj 2018.

  • Mësoni si të zhvilloni, planifikoni, dhe implementoni idetë tuaja;
  • Ngritni aftësitë për të zgjidhur sfidat shoqërore në komunitetin tuaj;
  • Fitoni grant deri në 2,000 EUR për të realizuar idenë tuaj;

Të drejtë aplikimi kanë:

  • Të rinjtë e Podujevës, Fushë Kosovës, Obiliqit dhe Drenasit;
  • Të rinjtë e moshës 15 – 24 vjeç

Të gjitha shpenzimet përgjatë kësaj punëtorie janë të mbuluara nga UNICEF Innovations Lab Kosovo.

Si të aplikoni:

Afati kohor për aplikim ka kaluar!
Për ndihmë gjatë procesit të aplikimit, ju lutem na kontaktoni në: upshift@kosovoinnovations.org ose në: +386 (0) 49 728 555.

Afati i fundit për aplikim është e enjte, 10 maj 2018.