Actiave je godišnji događaj UNICEF Innovations Lab Kosova, koji je održan sa ciljem da promoviše inovativnih tehnologija i inicijativa razvijena od strane Lab i vrhunac rada mladih društvenih inovatora koji su uključeni u programe Lab. Gosti će biti u stanju zadovoljiti mlade lidere i otkriju svoju viziju i svoj rad u svojim zajednicama.

Manifestacija će se održati od 16:00 do 18:30 sati, 27 Novembra u Pedagoškom Fakultetu, prostora Univerziteta Prištine, u Prištini.

Manifestacija se sastoji od nekoliki mladi socijalni inovatori, reprezentativi od UNICEF globalna mreža i reprezentativi javne institucije. Inspirisane poruke biće praćene sa izložbom projekata od naših projekti vođeni od mladih ljudi i koktel.

Molimo vas da potvrdite ovde vaš dolazak do 23 Novembra 2017, e-mail na activate@kosovoinnovations.org, ili preko broi telefona +381 249 230.