Napravi korak sa PODIUM
by: Innovations Lab Kosovo / 13 December / 2019

Podijum, inicijativa UNICEF Innovations Lab Kosovo u partnerstvu sa NVO PEN, je radionica za društveno zalaganje da uči mlade ljudi iz različitih grupa na Kosovu kako da avokiraju za potrebe i prava njihove zajednice.

Napravi korak za PODIUM
by: Innovations Lab Kosovo / 17 October / 2016

Podijum je radionica za društveni zalaganje da uči mlade ljudi iz različitih grupa na Kosovu* kako da avokiraju za potrebe i prava njihove zajednice.