PONDER
by: Innovations Lab Kosovo / 17 April / 2019

Ponder: Radionica za kritičku medijsku pismenost je radionica koju organizuje UNICEF Innovations Lab Kosovo, u partnerstvu sa NVO PEN, sa ciljem da se poboljšaju veštine kritičkog razmišljanja, fokusirajući se na kritičku medijsku pismenost.

Konkurencija za Mlade Kritičare
by: Innovations Lab Kosovo / 5 June / 2018

Konkurencija za Mlade Kritičare je prvi otvoren konkurs za sve mlade širom Kosova, koji želu osnažiti sebe kroz kritičku medijsku pismenost.

Ponder
by: Innovations Lab Kosovo / 10 February / 2017

Ponder: Critical media literacy je radionica koja se organizuje od UNICEF Innovations Lab Kosovo, u partnerstvu sa NVO PEN OSCE Misijon na Kosovu, za poboljšanje sposobnosti kritičkog razmišljanja, fokusirajući se na kritičnim medijske pismenosti.