Napravi korak sa Podium

Podijum je radionica za društveno zalaganje da uči mlade ljudi iz različitih grupa na Kosovu kako da avokiraju za potrebe i prava njihove zajednice. U radionici, oni ce da grade svoje veštine na procenu potreba njihove zajednice, stvarajući kampanje gde mogu lobirati sa dužnosti nosioca, a koriste medije da bi njihove probleme u zajednici poznati javnosti.

Da li Želite da:

– Uzmite podršku i razvojite veštine avokiranje da rešite izazovi u vašoj zajednici?
– Stvarite dobre odnose sa donosiocima odluka u vašoj opštini?
– Saznajte kako da implementirate vašu kampanju?
– Postanite deo mreže mladih advokata širom Kosova?
– Vežbajte kako da upravljajte budžet od 500 evra kao podršku za realizaciju ovog kampanju?

 

Onda budite deo Podiuma:
– Formirajte vaš tim od 5 članova, svaki ćlan mora da bude od 14 do 24 godina;
– Recite nam koji izazov,brigu ili problem imate u vašoj zajednici.

Svi troškovi tokom tri dana trajanja radionice (13, 14 i 15 April) su pokriveni od Innovations Lab Kosovo.

Kako da se prijavite?
Popunite formular za prijavu ovde: PODIUM – FORMULAR ZA APLIKACIJU

Zovite +386 (0) 49 728 555, mi ćemo da vam pomognemo u proces apliciranje;
Ili preko e-maila: podium@kosovoinnovations.org, za više detalja i uputstva o aplikacije.

Rok za prijavu je Cetvrtak, 5 April 2018 godine.