Podium: Ustani. Neka se čuje glas!

Podijum je radionica za društveni zalaganje da uči mlade ljudi iz različitih grupa na Kosovu kako da avokiraju za potrebe i prava njihove zajednice. U radionici, oni ce da grade svoje veštine na procenu potreba njihove zajednice, stvarajući kampanja gde mogu lobirati sa dužnosti nosioca, a koriste medije da bi njihove probleme u zajednici poznati javnosti.

Ovo izdanje PODIUM će biti usredsređeno na promovisanje Održivih razvojnih ciljeva na Kosovu.

Održivi razvojni ciljevi (ORC), takođe poznati kao Globalni ciljevi, predstavljaju univerzalni poziv na delovanje za okončanje siromaštva, zaštitu planete i osiguranje da svi ljudi uživaju mir i napredak.

Ovo izdanje Podiuma je u partnerstvu sa Play International i otvoreno je za opštine: Srbice, Vučitrna i Mitrovice.

Da li Želite da:
– Uzmite podršku i razvojite veštine avokiranje da rešite izazovi u vašoj zajednici?
– Stvarite dobre odnose sa donosiocima odluka u vašoj opštini?
– Saznajte kako da implementirate vašu kampanju?
– Postanite deo mreže mladih advokata širom Kosova?
– Vežbajte kako da upravljajte budžet od 500 evra kao podršku za realizaciju ovog kampanju?

 

Onda budite deo Podiuma:
– Formirajte vaš tim od 5 članova, svaki ćlan mora da bude od 14 do 24 godina;

– Recite nam koji izazov,brigu ili problem imate u vašoj zajednici.

 

Svi troškovi tokom tri dana trajanja radionice je pokrivena.

Kako da se prijavite?
Popunite formular za prijavu ovde: PODIUM – FORMULAR ZA APLIKACIJU

Zovite +386 (0) 49 728 555, mi ćemo da vam pomognemo u proces apliciranje;
Ili preko e-maila: podium@kosovoinnovations.org, za više detalja i uputstva o aplikacije.

 

Rok za prijavu je Nedelja, 14 Januar 2018 godine.