UNICEF i UNDP, u partnerstvu sa NVO PEN, organizuje Generation Unlimited Youth Challenge, od 29 Novembra – 1 Decembra, 2019.

  • Izaberite društvene izazove koji poboljšavaju zajednicu u kojoj živite;
  • Naučite kako da razvijete i realizujete svoje ideje u praktičnim projektima;
  • Dobite grantove, prostor i mentorstvo za implementaciju vašeg projekta;
  • Postanite deo Globalne Nagrade za dodatna sredstva i mentorstvo kako biste dalje razvili svoju globalnu ideju / projekat.

Pravo aplikacije imaju:

  • Mladi ljudi od 14 – 24 godina, iz celog Kosova
  • Timovi kuji pružuju rešenja za jednu (1) od dole navednih izazova:
    1. Kako možemo poboljšati pristup inkluzivnom obrazovanju i povećati mogućnosti učenja za decu sa invaliditetom alternativnim i kreativnim alatima? 
    2. Kako bismo mogli bolje povezati mogućnosti zapošljavanja s mladima, poboljšavajući njihove veštine i angažujući privatni sektor?

 

*Svi troškovi tokom ove radionice ću biti pokrivane od strane organizatora.

Kako se prijaviti:

Klikom na link ispod i popuniti aplikaciju

OBRAZAC ZA APLICIRANJE

Za pomoć tokom process prijave, molimo kontaktirajte nas na: genu@kosovoinnovations.org ili na: +383 (0) 49 728 555

Zadnji rok prijave je Sreda, 20 Novembar, 2019.