KoVo: Volunteers Management Workshop, je radionica koja se organizuje od UNICEF Innovations Lab Kosovo, u cilju povećanja kapaciteta organizacija civilnog društva i / ili javnih institucija na upravljanje volontera.

Ova radionica pruži:

  • Veštine volonterskog menadžmenta;
  • Veštine na regrutacije volontere;
  • Smernice za volonterski rad;
  • Znanje o akreditacije Evropske Volonterskog Servisa;
  • Dobit priliku u iznosu od 400 eura granta za upravljanje volontera.

Prihvatljive su:

  • Vladine i neprofitne organizacije registrovane na Kosovu;
  • Javne institucije Republike Kosova;
  • Savet Lokalne Akcije za Mlade u okviru Opštinama.

Kako se prijaviti:

Krajnji rok za prijavu je prošlo!

U radionicu mogu učestvovati 2 člana koje predstavljaju Organizaciju, takođe u prijavi treba da se doda potvrda o registraciji i planove za buduće aktivnosti organizacije.

Radionica će se održati u 13 – 14 Februara, 2017 god. Svi troškovi radionice su pokrivene od UNICEF Innovations Lab Kosovo.

Za dodatne informacije možete nam pisati na kovo@kosovoinnovations.org, tel: +377 44 362 506, ili na ueb stranicu www.kosovovolunteers.org ili www.kosovoinnovations.org.

Rok za prijavu je 08/02/2017