Konkurencija za Mlade Kritičare
by: Innovations Lab Kosovo / 05 / 06 / 2018

Konkurencija za Mlade Kritičare je prvi otvoren konkurs za sve mlade širom Kosova, koji želu osnažiti sebe kroz kritičku medijsku pismenost.