UPSHIFT: Social Impact Workshop
by: Lisar Morina / 21 / 08 / 2019

UNICEF Innovations Lab Kosovo  partnerstvu sa IPKO FOUNDATION organizuje UPSHIFT: Social Impact Workshop, od 27 – 29 Septembar 2019.

Ponder: Critical Media Literacy Workshop
by: Innovations Lab Kosovo / 20 / 08 / 2019

Ponder: Radionica za kritičku medijsku pismenost je radionica koju organizuje UNICEF Innovations Lab Kosovo, u partnerstvu sa NVO PEN, sa ciljem da se poboljšaju veštine kritičkog razmišljanja, fokusirajući se na kritičku medijsku pismenost.