Podium:Zagovaranje za Promene je radionica koju organizuje UNICEF Innovations Lab Kosovo, u partnerstvu sa NVO PEN I Misijom OEBS-a na Kosovu.

Da li Želite da:

  • Uzmite podršku i razvojite veštine avokiranje da rešite izazovi u vašoj zajednici?
  • Stvarite dobre odnose sa donosiocima odluka u vašoj opštini?
  • Saznajte kako da implementirate vašu kampanju?
  • Postanite deo mreže mladih advokata širom Kosova?
  • Vežbajte kako da upravljate budžet od 500 evra kao podršku za realizaciju ovog kampanju?

Onda budite deo Podiuma:

  • Napravite vaš tim od 5 članova, svaki ćlan mora da bude od 15 do 24 godina;
  • Članovi tima moraju biti stanovnici Kosova koji žive u sledećim opštinama: Priština, Kosovo Polje, Obilić, Podujevo, Glogovac, Novo Brdo, Gračanica i Lipljana;
  • Recite nam šta mislite da je najveća borba, problem ili izazov u ​​vašoj zajednici u vezi sa maltretiranjem

Svi troškovi tokom tri dana trajanja radionice je pokrivena od Innovations Lab Kosovo I OEBS Misija na Kosovu*

Kako da se prijavite?

Popunite formular za prijavu ovde: PODIUM – FORMULAR ZA PRIJAVU

Zovite +386 (0) 49 728 555 mi ćemo da vam pomognemo u proces apliciranje;
Ili preko e-maila: podium@kosovoinnovations.org, za više detalja i uputstva o aplikacije.

Radionica će se održati od 7 do 9 Juna, 2019.

Rok za prijavu je Nedelja, 26 Maj, 2019 godine.