Podium: “Zagovaranje za promene” je radionica koju organizuje UNICEF Innovations Lab Kosovo, u partnerstvu sa NVO PEN.

Da li Želite da:

  • Dobijete podršku i razvijete veštine zastupljanja kako bi ste rešili izazove u vašoj zajednici?
  • Stvorite dobre odnose sa donosiocima odluka u vašoj opštini?
  • Saznajete kako da implementirate vašu kampanju?
  • Postanete deo mreže mladih lobista širom Kosova?
  • Vežbate kako da upravljajte budžet od 500,00 evra kao podršku za realizaciju Vaše kampanje?

Onda budite deo Podiuma:

  • Formiranje tim od 5 članova, svaki član mora da bude od 14 do 24 godina;
  • Članovi tima moraju biti stanovnici Kosova koji žive u sledećim opštinama: Priština, Kosovo Polje, Obilić, Podujevo, Glogovac, Novo Brdo, Gračanica I Južna Mitrovica.
  • Recite nam izazov, brigu ili problem koji imate u vašoj zajednici;

Svi troškovi tokom tri dana trajanja radionice je pokriveno od strane organizatora

Kako da se prijavite?

Popunite formular za prijavu ovde: PODIUM – FORMULAR ZA PRIJAVU

Zovite +386 (0) 49 728 555 mi ćemo da vam pomognemo oko procesa apliciranje;
Ili preko e-maila: podium@kosovoinnovations.org , za više detalja i uputstva o aplikaciji.

Radionica će se održati od 31 Januara do 2 Februara, 2020.

RRok za prijavu je Utorak, 21 Januar, 2020 godine.