Podijum, inicijativa UNICEF Innovations Lab Kosovo, je radionica za društveni zalaganje da uči mlade ljudi iz različitih grupa na Kosovu kako da avokiraju za potrebe i prava njihove zajednice. U radionici, oni ce da grade svoje veštine na procenu potreba njihove zajednice, stvarajući kampanja gde mogu lobirati sa dužnosti nosioca, a koriste medije da bi njihove probleme u zajednici poznati javnosti.

Ovo izdanje PODIUM-a će mobilizirati mlade volontere da se pridruže UNICEF-u u zagovaranju zaštite prava dece. Zajedno ćemo raditi na zadovoljavanju osnovnih potreba dece i proširiti njihove mogućnosti kako bi postigli svoj puni potencijal.

Naša inicijativa UNICEF volontera ima za cilj da na volonterski rad, finansijske donacije ili donacije u vidu dovede volontere, organizacije privatnog sektora, poznate ličnosti i akademske zajednice da PODIUM izdaja o Inicijativi Volontera UNICEF-a biće usmereno na nasilje i kako rešiti ova pitanja donosiocima odluka.

Da li Želite da:

  • Uzmite podršku i razvojite veštine avokiranje da rešite izazovi u vašoj zajednici?
  • Stvarite dobre odnose sa donosiocima odluka u vašoj opštini?
  • Saznajte kako da implementirate vašu kampanju?
  • Postanite deo mreže mladih advokata širom Kosova?
  • Vežbajte kako da upravljajte budžet od 1.000 evra kao podršku za realizaciju ovog kampanju?

Onda budite deo Podiuma:

  • Formiranje vaš tim od 5 članova, svaki ćlan mora da bude od 14 do 24 godina;
  • Recite nam šta mislite da je najveća borba, problem ili izazov u ​​vašoj zajednici u vezi sa maltretiranjem

Svi troškovi tokom tri dana (30 Novembar – 2 Decembar) trajanja radionice je pokrivena od Innovations Lab Kosovo.

KAKO DA APLICIRATE?

Završite aplikaciju ovde: www.kosovoinnovations.org/PODIUM

Rok za prijavu je prošao

Pozovite na: +383 (0) 49 728 555 i mi čemo da vam pomognemo na proces aplikacije;

Email: podium@kosovoinnovations.org za vise informacije.

 

Rok za prijavu 15.11.2018 godine.