Šta je PONDER?

PONDER je najnoviji program UNICEF Innovations Lab Kosovo u partneritetu sa misijom OEBS-a na Kosovu.

Ovaj program sadrži neformalno obrazovanje čiji je cilj poboljšanje veštine kritičkog razmišljanja kada se radi o informacijama i porukama koje tinejdžeri i mladi dobijaju od socijalnih i tradicionalnih medija.

Mladi su danas bombardovani sa velikim obimom informacija i ono što oni apsorbuju utiče na oblikovanje njihovih ideja i mišljenja. Stoga je veoma važno da oni budu svesni o informacijama sa kojima se suočavaju, da ih razumeju i cene sa kritičkog stanovišta, i da na kraju mogu proizvesti kvalitetne medije.

Šta je ovaj program:

  • Bolje sposobnosti pisanja i čitanja
  • Sposobnosti kritičkog razmišljanja
  • Sposobnost razumevanja i osporavanja subjektivnih informacija
  • Mogućnost kratkoročne prakse u medijima na Kosovu (online portali, novine, TV ili radio)
  • Detaljnije informacije koje se svakodnevno dobijaju od društvenih i drugih medija
  • Učešće u takmičenju „Mladi Kritičari“ za najbolji objavljeni članak
  • Učešće na trodnevnoj PONDER radionici