UNICEF Innovations Lab Kosovo organizuje prvu ediciju konkurencije za Mlade Kritičare!

Konkurencija za Mlade Kritičare je prvi otvoren konkurs za sve mlade širom Kosova, koji želu  osnažiti sebe kroz kritičku medijsku pismenost. Ako ste ikada napisali/ hteli da pišete članak, stvoriti video priče ili slike dok osećajuti potrebu da osporite neku socijalnu stigma, Konkurencija za Mlade Kritičare je mesto biti.

Aplikirajte da:

 • Izazivate svoju kreativnost
 • Rastiti vaše iskustvo i umeće
 • Povezivanje sa drugim mladim kritičarima koji dele iste interese i strasti
 • Budite deo Mreže Mladih Kritičara
 • I zadnje, ulazite u konkurenciju da osvojite jednog od tri nagrade za najbolji članak, sliku ili video priče

Za aplikaciju morate:

 • Biti građan Kosova
 • Imati od 14 – 21 godina
 • Budite u stanju pisati koristeći ispravnu gramatiku (u bilo koji dialect)
 • Koristite bilo koji od službenih jezika na Kosovu, tokom pisanja/kreacije vašeg dela
 • Video priča treba biti ne više od 5 minuta
 • Članak ne sme biti veća od ograničenih reči (300 min – 2500 max) ovisno o članku što ste odlučite da piš
 • Preporučeno je da video i slika sadrži zapisa i da izazove različite stigmatizacije, predrasude ili stereotipe koji se nalaze u društvu.

Članak može biti:

Istražni – Istražno pisanje zasniva se na kritičku analizu onoga što „nedostaje“u informacije o jednoj temi od interesa. Nađite važan predmet, imaju kritički pristup, uzeti vašu inicijativu, napraviti vaše istraživanja i analize I budite ekskluzivni.
Analitički – Analitičko pisanje je analizirati, ispitivati i tumačenje o nekom pitanju (deo, članak, knjiga). To bi trebalo imati prezentaciju argumenta, analizu teksta, svoj lični odgovor i svoj zaključak.
Informativan – Informativni članak treba da pruži informacije o temi, podizavanje svesti o pitanju. To nije za davanje mišljenja ili ubedi nekoga da učini nešto ili promeniti njegovo / njeno uvjerenja, nego obrazovni oblik davanja informacija. To treba imati temu prezentacije, vrhunac činjenice stvaranjem nacrtice i zaključivanje ili sažetak teksta.

Rok za prijavu je prošao