Ponder: Radionica za kritičku medijsku pismenost je radionica koju organizuje UNICEF Innovations Lab Kosovo, u partnerstvu sa NVO PEN, sa ciljem da se poboljšaju veštine kritičkog razmišljanja, fokusirajući se na kritičku medijsku pismenost.

Šta ova radionica nudi:

 • Poboljšanje veština čitanja i pisanja;
 • Sposobnost kritičkog razmišljanja;
 • Sposobnost razumevanja i osporavanja subjektivnih informacija;
 • Razvoj kritičkog pristupa svakodnevnim informacijama na društvenim mrežama i drugim medijima;
 • Umrežavanje sa mladim kritičarima;
 • Mogućnost stažiranja ili praktičnog rada u medijskim institucijama (portali, novine, TV ili radio);
 • Mentorstvo i kontinuirani nadzor;
 • Sertifikat/Diploma;

 

Ko može da se prijavi?

 • Adolescenti i mladi od 14 do 21 godine;
 • Stanovnici Kosova koji žive u sledećim opštinama: Priština, Kosovo Polje, Obilić, Podujevo, Glogovac, Novo Brdo, Gračanica i Lipljan;
 • Adolescenti i mladi koji su zainteresovani da poboljšaju svoje sposobnosti kritičkog razmišljanja;
 • Adolescenti i mladi koji su zainteresovani za pisanje i čitanje;

Kako se prijaviti?

 • Možete se prijaviti pojedinačno ili kao tim/grupa od dva ili tri člana;
 • Obezbediti potrebne informacije za svakog člana tima prilikom popunjavanja pristupnice;
 • Napišite dva eseja na osnovu opisa koji se nalazi u formularu za prijavu u nastavku:

Popunite obrazac za prijavu ovde:PONDER – FORMULAR ZA APLIKACIJU;

Radionica će se održati od 11. do 13. Oktobra 2019 godine.
Zadnji rok za prijavu je Nedelja, 29. Septembra, 2019 godine.