UNICEF Innovations Lab Kosovo* organizuje Startup: Radionicu za socijalno preduzeće, od 8 – 10 Juni 2018.

  • Saznajte više o socijalnom preduzetništvu;
  • Koristite mogućnost da uspostavite socijalnu preduzeće;
  • Rešite društvene izazove koje poboljšavaju vaše zajednice;
  • Razvojite kreativne i inovativne rješenje, i steći više znanja o finansijskoj pismenosti;
  • Povežite se sa drugim preduzećima čiji target grupa je imati društveni uticaj u društvu;
  • I na kraju, osvojiti do 5.000 eura da relizirate vaš društveni uticaj.

Pravo apliciranja imaju:

  • Mladi iz Kosova*, od 15 do 25 godina;
  • Mladi koji imaju ideju za proizvod/uslugu;

** Registrovane kompanija ili preduzeće koja posluje manje od šest (6) mjeseci na Kosovo* su takođe pozvani da se prijave.

Svi troškovi tokom tridnevne radionice su pokriveni od UNICEF Innovations Lab Kosovo.

Kako da aplikirate?

Krajnji rok za prijavu je prošlo!

Rok za prijavu je Četvrtak, 31 Maj 2018, u 23:59 časova.