UNICEF Innovations Lab Kosovo* organizuje Startup: Radionicu za socijalno preduzeće, od 19 – 21 Januar 2018.

  • Saznajte više o socijalnom preduzetništvu;
  • Koristite mogućnost da uspostavite socijalnu preduzeće;
  • Rešite društvene izazove koje poboljšavaju vaše zajednice;
  • Razvojite kreativne i inovativne rješenje, i steći više znanja o finansijskoj pismenosti;
  • Povežite se sa drugim preduzećima čiji target grupa je imati društveni uticaj u društvu;
  • I na kraju, osvojiti do 5.000 eura da relizirate vaš društveni uticaj.

Pravo apliciranja imaju:

  • Mladi iz Kosova*, od 15 do 25 godina;
  • Mladi koji imaju ideju za proizvod/uslugu;

** Registrovane kompanija ili preduzeće koja posluje manje od šest (6) mjeseci na Kosovo* su takođe pozvani da se prijave.

Svi troškovi tokom tridnevne radionice su pokriveni od UNICEF Innovations Lab Kosovo.

Kako da aplikirate?

Krajnji rok za prijavu je prošlo!

Ako vam treba pomoć tokom procesa prijave, molimo da nas kontaktirate na startup@kosovoinnovations.org ili +386 (0) 49 728 555.

Rok za prijavu je Četvrtak, 11 Januar 2018, u 23:59 časova.