UNICEF Innovations Lab Kosovo organizuje UPSHIFT: Social Impact Workshop, od 18 – 20 Maja 2018.

  • Naučite kako da dizajnirate, razvijete i implementirate svoje ideje;
  • Podižite svoje profesionalno iskustvo i veštine u rešavanju problema;
  • Zaradite grantove do 2.000 eura da ostvarate svoju ideju.

Za aplikaciju morate:

  • Da budete iz Podujeva, Kosovo Polje, Obilića i Glogovca;
  • Da imate od 15 do 24 godina;

Svi troškovi tokom tri dana radionice će biti pokrivena od organizatora.

Kako aplicirati:

Rok za prijavu je prošao

Za pomoć tokom procesa prijave, molimo kontaktirajte nas na:upshift@kosovoinnovations.org ili na: +386 (0) 49 728 555.

Zadnji rok za prijave je Četvrtak, 10 Maj, 2018.